ഹോട്ടല്‍ ഭക്ഷണത്തെ നികുതിയില്‍ നിന്നു ഒഴിവാക്കുകയോ, കുറഞ്ഞ നികുതിഘടന ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം.ഹോട്ടലുകളെയും ചരക്കുസേവന നികുതി (ജി എസ്‌ ടി )യുടെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു നാളെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചിട്ടു പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നു കേരള ഹോട്ടല്‍ ആന്‍ഡ് റസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷന്‍ അറിയിച്ചു. 
ഹോട്ടല്‍ ഭക്ഷണത്തെ നികുതിയില്‍ നിന്നു ഒഴിവാക്കുകയോ, കുറഞ്ഞ നികുതിഘടന ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫാര്‍മസികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു വിഭാഗം മരുന്നു വ്യാപാരികളും നാളെ കടകള്‍ അടച്ചിടും. 

Post A Comment: