ഒരു കേസിലും എനിക്ക്‌ പങ്കില്
കൊച്ചി: ഒരു കേസിന്റെ പേരി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു 
നാളുകളായി തന്നെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം സോഷ്യ 
മീഡിയയിലൂടെയും ചില മഞ്ഞ ഓലൈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ
യും നടക്കുന്നതായി ദിലീപ്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടേയും
 ലക്ഷ്യം എന്റെ സിനിമകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും എന്നെ 
സിനിമാരംഗത്ത്‌ നിന്നുതന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയുമാണ്. 
ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്‌ എന്നെ ക്രൂശിക്കാ ശ്രമിക്കുന്നവരോടും
 എന്റെ രക്തത്തിനായ്‌ ദാഹിക്കുന്നവരോടും ഇവിടത്തെ 
മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതു ജനങ്ങളോടും എനിക്കൊന്നേ 
പറയാനുള്ളൂ, ഒരു കേസിലും എനിക്ക്‌ പങ്കില്ല, ബ്രയി 
മാപ്പിങ്ങോ, നാക്കോനാലിസിസ്സ്‌, ടെസ്റ്റോ, നുണ 
പരിശോധനയോ എന്തുമാവട്ടെ ഞാ തയാറാണ്. അത്‌ 
മറ്റാരെയും കുറ്റവാളിയാക്കാനല്ല, എന്റെ നിരപരാധിത്വം 
തെളിയിക്കാ വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് ദിലീപ് ഫെയ്സ്ബുക്ക്
പോസ്റ്റി പറയുന്നുദിലീപിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
സലിംകുമാറിനും അജുവഗ്ഗീസിനും നന്ദി. ഈ അവസരത്തി
നിങ്ങകിയ പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്‌. ജീവിതത്തി 
ഇന്നേവരെ എല്ലാവക്കും നല്ലതുവരണം എന്ന് മാത്രമെ
ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളു, അതിനുവേണ്ടിയേ പ്രവത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
പക്ഷെ ഒരു കേസിന്റെ പേരി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി
എന്നെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം സോഷ്യ 
മീഡിയയിലൂടെയും, ചില മഞ്ഞ ഓലൈ 
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എന്റെ ഇമേജ്‌
തകക്കാ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോ 
ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത്‌ പ്രമുഖ ചാനലുകളുടെ 
അന്തപ്പുരങ്ങളിലും അതിലൂടെ അവരുടെ അന്തിചച്ചയിലൂടെ
എന്നെ താറടിച്ച്‌ കാണിക്കുക എന്നുമാണ്. ഇവരുടെ 
എല്ലാവരുടേയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്‌, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന 
പ്രേക്ഷകരെ എന്നെന്നേക്കുമായ്‌ എന്നി നിന്നകറ്റുക, എന്റെ 
ആരാധകരെ എന്നെന്നേക്കുമായ്‌ ഇല്ലായ്മചെയ്യുക, അതിലൂടെ 
എന്റെ പുതിയ ചിത്രം രാമലീലയേയും തുടന്നുള്ള 
സിനിമകളേയും പരാജയപ്പെടുത്തുക, എന്നെ സിനിമാരംഗത്ത്‌ 
നിന്നുതന്നെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുക. ഞാ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്‌ 
എന്നെ ക്രൂശിക്കാ ശ്രമിക്കുന്നവരോടും എന്റെ രക്തത്തിനായ്‌ 
ദാഹിക്കുന്നവരോടും ഇവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതു 
ജനങ്ങളോടും എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഒരു കേസിലും 
എനിക്ക്‌ പങ്കില്ല, സലിം കുമാ പറഞ്ഞതു പോലെ ബ്രയി 
മാപ്പിങ്ങോ, നാക്കോനാലിസിസ്സ്‌, ടെസ്റ്റോ,നുണ പരിശോധനയോ
 എന്തുമാവട്ടെ ഞാ തയ്യാറാണ്. അത്‌ മറ്റാരെയും കുറ്റ
വാളിയാക്കാനല്ല, എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാ 
വേണ്ടി മാത്രം. എല്ലാവക്കും 
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ്‌ ആശംസകPost A Comment: