മുത്തച്ഛന്‍റെ പേരിലുള്ള വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അച്ഛന്‍റെ കൈ പിടിച്ച് സാൽവദോർകടന്നു വന്നു , ഒരു നിയോഗം പോലെ .


മുത്തച്ഛന്‍റെ സ്മാരകമായ സ്കൂ ,അച്ഛ പഠിച്ച സ്കൂ ,ഇവിടെ ഇനി സാവദോ പഠിക്കും.
കൊടുങ്ങല്ലൂർ(തൃശൂര്‍): മുത്തച്ഛന്‍റെ പേരിലുള്ള വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അച്ഛന്‍റെ കൈ പിടിച്ച് സാവദോകടന്നു വന്നു ,
ഒരു നിയോഗം പോലെ .
മുത്തച്ഛന്‍റെ സ്മാരകമായ സ്കൂ
,അച്ഛ പഠിച്ച സ്കൂ ,ഇവിടെ ഇനി സാവദോ പഠിക്കും.
കൊടുങ്ങല്ലൂ
എം.എ.എ അഡ്വ: വി.ആ സുനികുമാറിന്‍റെ  മക സാവദോ മുത്തച്ഛനും മു മന്ത്രിയുമായ വി.കെ.രാജന്‍റെ സ്മാരകമായ പുല്ലൂറ്റ് ഗവ: ഹയ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളി   ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സി ലാണ് ചേന്നത് .
രാവിലെ എം.എ
.എ എന്ന നിലയി  ബി.ആ.സി തല പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാ പോകും മുപെ 
വി ആ സുനി കുമാ അച്ഛനെന്ന നിലയി മകനോടൊപ്പം  പുല്ലൂറ്റ് ഗവ:ഹയ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളി എത്തി .
ഹെഡ്മാസ്റ്റ കെ.ജി.മോഹന എം.എ.എയെയും മകനെയും സ്വീകരിച്ചു.
പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് എം.എ.ഇബ്രാഹിം ,വാ
ഡ് കൗസില കവിത മധു എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Post A Comment: