വൈറസ് ബാധ മുന്നറിയിപ്പുമായി ബി എസ എന്‍ എല്‍ വൈറസ്​ ബാധയെ തുടർന്ന്​ ബ്രോഡ്​ബാൻഡ്​ ഉപഭോക്​താകൾക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പുമായി ബി.എസ്​എൻ.വൈറസ് ബാധ മുന്നറിയിപ്പുമായി ബി എസ എന്‍ എല്‍ വൈറസ്​ ബാധയെ തുടന്ന്​ ബ്രോഡ്​ബാഡ്​ ഉപഭോക്​താകക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പുമായി ബി.എസ്​എ.എ. ബ്രോഡ്​ബാഡ്​ ഉപഭോക്​താക എത്രയും വേഗം പാസ്​വേഡുക മാറ്റണമെന്നാണ്​കമ്പനി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് . ഉപഭോക്​താക്കളുടെ ബ്രോഡ്​ബാഡ്​ മോഡത്തിലാണ്​ വൈറസ്​ ബാധയുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ്​ ബി.എസ്​.എ.എ  കമ്പനി പറയുന്നത്

Post A Comment: