നടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ പോലീസ് കസ്റ്റ്ഡിയില്‍ കഴിയുന്ന ദിലീപിന്‍റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അങ്കമാലി കോടതി ഒരു ദിവസത്തേക്കും കൂടി നീട്ടി
ദിലീപിന്‍റെ കസ്റ്റഡി ഒരു  ദിവസത്തേക്കും കൂടി നീട്ടി നടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട  കേസില്‍ പോലീസ് കസ്റ്റ്ഡിയില്‍ കഴിയുന്ന ദിലീപിന്‍റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അങ്കമാലി കോടതി ഒരു ദിവസത്തേക്കും കൂടി നീട്ടി

Post A Comment: