കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്‍റെ നേതൃത്തത്തിലാണ് നാളെ ജില്ലയില ഹര്‍ത്താല്‍ നടത്തുന്നത്.


കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്‍റെ നേതൃത്തത്തിലാണ് നാളെ ജില്ലയില ഹര്‍ത്താല്‍ നടത്തുന്നത്.
തൊടുപുഴയില്‍ കെ എസ് യു നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍  പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തി  ചാര്‍ജില്‍ പ്രതിഷേതിച്ച് നാളെ കാലത്ത് ആറു മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് ഹര്‍ത്താല്‍


Post A Comment: