ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദാദ ഒരു വികാരം ആണ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നമമൾ കണ്ട പൗരുഷത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവം

കൊക്കത്ത:  ഇന്ത്യക്കാക്ക്  ദാദ ഒരു വികാരം ആണ്. ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റി നമമ കണ്ട പൗരുഷത്തിന്റെ മൂത്തിഭാവം. ആരെയും തെല്ലും ഭയക്കാതെ ഇന്ത്യ ടീമിനെ നയിച്ച യഥാത്ഥ നായക. റിക്കി പോണ്ടിങ്ങും, സ്റ്റീവ് വോയും എല്ലാം ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരേ ഒരു ക്യാപ്റ്റ.  ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മഹാരഥമാരിലൊരാളായ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ന് 45ആം പിറന്നാ ആഘോഷിക്കുകയാണ്.

ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും, പരാജയങ്ങളെ ഭയക്കാതെ വിജയം വരെ പോരാടാ ദാദ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങ ചരിത്രത്താളുകളി ഇടംപിടിച്ചവയാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ മക്കയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലോഡ്സി നാറ്റ്‌വെസ്റ്റ് ടൂണ്ണമെന്റ് വിജയം ജഴ്സി ഊരി എറിഞ്ഞ് ആഘോഷിച്ച ദാദയുടെ ചിത്രം  ക്രിക്കറ്റ് ഉള്ളകാലെ വരം ആരും മറക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പോരാട്ട വീര്യം നമ്മ ആരാധകക്കും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളി മാതൃക ആക്കാവുന്നതാണ് . ലോകകപ്പ് ഫൈനലി വരെ ഇന്ത്യയെ എത്തിച്ച നായക ഒട്ടനവധി യുവതാരങ്ങളെയും വളത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Post A Comment: