തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളിയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്‍റെ എന്‍ജിന്‍ വേര്‍പെട്ടു.തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളിയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്‍റെ  എന്‍ജിന്‍ വേര്‍പെട്ടു.
ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ എന്‍ജിന്‍ വേര്‍പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളിയിലാണ് സംഭവം .
യാത്രക്കാര്‍ സുരക്ഷിതരാണ് .

Post A Comment: