പോഷകഗുണങ്ങളുടെയും ഔഷധമൂല്യങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയ കലവറയാണ് നെല്ലിക്കപോഷകഗുണങ്ങളുടെയും ഔഷധമൂല്യങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയ കലവറയാണ് നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. ജീവകം സി ഏറ്റവും കൂടുത അടങ്ങിയിട്ടുള്ള  ഒരു ഫലമാണ് നെല്ലിക്ക. ജീവകം സി യുടെ അംശം ഓറഞ്ചിലുള്ളതിനെക്കാ ഇരുപത് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് നെല്ലിക്കയി. ജീവകം ബി, ഇരുമ്പ്, കാസ്യം എന്നിവയും നെല്ലിക്കയി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി രോഗങ്ങളുടെ ശമനത്തിനുള്ള ഔഷധമായി നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ നാട്ടി പാരമ്പര്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു


നെല്ലിക്കയുടെ ചില പ്രധാന ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങ


1. ഉണങ്ങിയ നെല്ലിക്കത്തോട് പൊടിച്ച് ആഴ്ചയി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം തലയി തേച്ചുകുളിക്കുന്നത് തലയിലെ ചമ രോഗങ്ങളെ തടയും. മാത്രവുമല്ല മുടിക്ക് നല്ല അഴകും ലഭിക്കും

2. ഹൈപ്പ അസിഡിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ് നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കാചൂണം പശുവി നെയ്യി കലത്തി കഴിച്ചാ ഹൈപ്പ അസിഡിറ്റിക്ക് ശമനം ലഭിക്കും

3. മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ് നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കാനീര് വിധിപ്രകാരം എള്ളെണ്ണയി കാച്ചി തലയി തേച്ചുകുളിച്ചാ മുടികൊഴിച്ചി ശമിക്കും. അകാലനരയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും ഇത് നല്ലതാണ്

4. നെല്ലിക്ക അരിക്കാടിയി ചേത്ത് അടിവയറ്റി പുരട്ടിയാ മൂത്രതടസ്സം മാറികിട്ടും

5. നല്ലൊരു നേത്ര ഔഷധമാണ് നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കയുടെ നീര് അരിച്ചെടുത്ത് തേനി ചേത്ത് കണ്ണി പുരട്ടുന്നത് കണ്ണുകളിലെ പഴുപ്പിന് ഫലപ്രദമാണ്


6. നെല്ലിക്ക ചേത്ത് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളത്തി കുളിക്കുന്നത് ചമത്തിലെ ചുളിവുകളകറ്റി നവോമേഷം നകും

7. നെല്ലിക്കാ നീരും അമൃതിന്റെ നീരും 10 മില്ലീലിറ്റ വീതം എടുത്ത് അതി ഒരു ഗ്രാം പച്ചമഞ്ഞളിന്റെ പൊടിയും ചേത്ത് നിത്യവും രാവിലെ കഴിച്ചാ പ്രമേഹം നിയന്ത്രണവിധേയമാകും

8. നെല്ലിക്ക, മുന്തിരി എന്നിവ ചേത്തരച്ച് കഴിച്ചാ രുചിയില്ലായ്മ മാറികിട്ടും.

9. നെല്ലിക്ക ശക്കര ചേത്ത് സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാ ശരീരവേദന, ബലക്ഷയം, വിളച്ച എന്നിവ മാറും

10. ദഹനപ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നെല്ലിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനു മുപ് നെല്ലിക്കയുടെ നീര് കഴിച്ചാ ദഹന പ്രശ്നങ്ങ മാറികിട്ടും 

ഔഷധങ്ങളി പ്രധാന ഇനങ്ങളി ഒന്നായ നെല്ലിക്ക ഭക്ഷണത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്. നെല്ലിക്ക സ്ഥിരമായി മിതമായ അളവി കഴിക്കുന്നവക്ക് ആരോഗ്യവും നിത്യയൗവനവും ലഭിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Post A Comment: