ലപ്പുഴ-എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ അരൂരിൽ തീവണ്ടി തട്ടി മൂന്ന് യുവാക്കൾ മരിചത് .അരൂരില്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മൂന്ന് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു ആലപ്പുഴ-എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ അതിത്തി പ്രദേശമായ അരൂരി തീവണ്ടി തട്ടി മൂന്ന് യുവാക്ക മരിചത് . ഇന്ന് പുലച്ചെ സംഭവം. ജിതിഗ്ഗീസ്, ലിബി ജോസ്, നീല എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങി പങ്കെടുത്ത ശേഷം തിരിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു യുവാക്ക എന്നാണ് സമീപവാസികളുടെ മൊഴി. നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്

Post A Comment: