പുതിയതായി ഇറങ്ങിയ 200 രൂപാ നോട്ടുകള്‍ എ ടി എമ്മുകളില്‍ എത്താന്‍ വൈകുമെന്ന് സൂചന.
മുംബൈ: പുതിയതായി ഇറങ്ങിയ 200 രൂപാ നോട്ടുകള്‍ എ ടി എമ്മുകളില്‍ എത്താന്‍ വൈകുമെന്ന് സൂചന.
നോട്ടുകളുടെ നീളത്തില്‍ വ്യത്യാസമുള്ളതിനാലാണ് വൈകുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.
200 രൂപാ നോട്ടുകള്‍ എ ടി എമ്മില്‍ ലഭ്യമാക്കാനായി മെഷീനുകള്‍ പുനര്‍സജ്ജീകരിക്കേണ്ടിവരും.
എടിഎം മെഷീനുകളില്‍ മൂന്നു മുതല്‍ നാലുവരെ കസെറ്റുകളുണ്ട്. ഈ കസെറ്റുകള്‍ ഓരോ വിഭാഗം നോട്ടുകള്‍ക്കും വേണ്ടി ഉള്ളവയാണ്.
പുതിയ കസെറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ 200 രൂപാ നോട്ടുകള്‍ എടിഎമ്മുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഈ മാറ്റത്തിനും തുടര്‍ന്നുള്ള പരിശോധനകള്‍ക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച വേണ്ടിവരും.
നിലവില്‍ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം എടിഎമ്മുകള്‍ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്.

Post A Comment: