നരോദപാട്യ കൂട്ടക്കൊല കേസില്‍ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനായി ബി.ജെ.പി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ്‌ അമിത്ഷക്ക് കോടതി സമന്‍സ് അയച്ചുദില്ലി: നരോദപാട്യ കൂട്ടക്കൊല കേസില്വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനായി ബി.ജെ.പി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ്അമിത്ഷക്ക് കോടതി സമന്സ് അയച്ചു. 18ന് കോടതിയില്ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമന്സ്. മിത്ഷായുടെ വിലാസം ണ്ടെത്താന്മാ കൊട്​​​നാനിക്ക് നാലു ദിവസം കൂടി കോടതി സമയം നീട്ടി നല്കിയിരുന്നു. കേസില്അമിത്ഷ അടക്കം 14 പേരെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് മുന്മന്ത്രിയും കേസിലെ പ്രതിയുമായി മായ കോട്നാനി മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. കൂട്ടകൊലകേസില്‍ 28 വര്ഷത്തേക്ക് തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കോട്നാനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ജാമ്യം നല്കിയത്. നരോദ പാട്യയില്‍ 95 പേരുടെ കൂട്ടക്കൊലക്ക് മായ കോട്നാനി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇവരെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്.

ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്പേര്കൊല്ലപ്പെട്ട നരോദാ പാട്യ കൂട്ടക്കൊലയില്മുഖ്യആസൂത്രകയാണ് മായാ കോട്നാനി. 30 പുരുഷന്മാരും 32 സ്ത്രീകളും 33 കുട്ടികളുമാണ് നരോദാ പാട്യയില്കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസില്‍ 28 വര്ഷത്തേക്കാണ് ഇവരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.


Post A Comment: