സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ ബാറുകള്‍ തുറന്നതോടെ വ്യാജമദ്യ നിര്‍മാണം കുറഞ്ഞെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ ഋഷിരാജ് സിംഗ്കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ ബാറുകള്‍ തുറന്നതോടെ വ്യാജമദ്യ നിര്‍മാണം കുറഞ്ഞെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ ഋഷിരാജ് സിംഗ്. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Post A Comment: