ഇര്‍മ ചുഴലിക്കാറ്റ് കാരണം മിക്ക റോഡുകളും തകര്‍ന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഈ റോഡുകളെ കുറിച്ചുളള തല്‍സമയ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ വലിയ സഹായമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഫ്‌ലോറിഡയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സുമായി ചേര്‍ന്ന് ലൈവായി വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നു. ഫ്‌ലോറിഡയിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിലെ അല്‍ഗോരിതം വരെ മാറ്റിയെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റിനു ശേഷം അടച്ചിട്ട റോഡുകള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് ടെക്ക് കമ്പനിയുടെ അടിയന്തര പ്രതികരണ സംഘവുമായി ഫ്‌ലോറിഡ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

Post A Comment: