ഇ​തോ​ടെ കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ലു പേ​ര്‍ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പെ​ട്ടു. ഒ​രാ​ളെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പി​ടി​കൂ​ടി പോ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.


: നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറിടിച്ച്നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്. മാഹിയില്‍​നിന്ന് ഭാത്തേക്ക് നിന്ത്രമില്ലാതെ പാഞ്ഞ കാറിടിച്ച്മ്ബതു പേര്‍​ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മാഹി-​ ദേശീപായില്കൈനാട്ടി മുല് രെയാണ് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വാഹനം പാഞ്ഞത്. ​മരപ്പാച്ചിലിനൊടുവില് പുതിസ്റ്റാന്‍​ഡിന് മീപം കാറിടിച്ച്നിന്നു. തോടെ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാലു പേര്ടിക്ഷപെട്ടു. രാളെ നാട്ടുകാര്പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറി.

വായാത്രകാര്‍​ക്കും കാല്‍​യാത്രക്കാര്‍​ക്കുമാണ് അപകടത്തില്പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ യിലെ ശുത്രിളില്പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുമായി രിക്കേറ്റ രാജീന്‍, ബാകൃഷ്ണന്ന്നിരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്കോജിലേക്ക് മാറ്റി.


Post A Comment: