22,040 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ പവന്റെ വില


കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില കൂടി. പവന് 40 രൂപയായാണ് വര്‍ധിച്ചത്. 22,040 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ പവന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 5 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 2,755 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Post A Comment: