വീ​ടി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ പാ​ട​ത്തെ കു​ള​ത്തി​ല്‍ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും.


മ്മിനിക്കാട് സ്വദേശിളും ല്‍​വാസിളുമാ നിക്കാട്ടില്സ്മാന്റെ ന്മുമ്മദ് ഷൈല്‍ (15), യില്വീട്ടില്ജാബിറിന്റെ ന്ജാസിര്നിസാം (13) ന്നിരാണ് രിച്ചത്.
വീടിനു മീത്തെ പാത്തെ കുത്തില്കുളിക്കാനിങ്ങിതായിരുന്നു രുരും.


Post A Comment: