മലബാര്‍ സിമന്റ്സ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദ വ്യവസായി വി എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടി.മലബാര്‍ സിമന്റ്സ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദ വ്യവസായി വി എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടി. എന്‍ഫോിഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റേതാണ് നടപടി. 23 കോടിയോളമുള്ള സ്വത്തുവകകളാണ് എന്‍ഫോടഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. 2004 മുതല്‍ 2008 കാലയളവില്‍ വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്‍ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കളാണിത്. ഈ കാലയളവില്‍ മലബാര്‍ സിമന്റ്സിലെ കരാറുകാരനായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണന്‍. മലബാര്‍ സിമന്റ്സില്‍ ഏറ്റവും അധികം അഴിമതി നടന്നതും ഈ കാലയളവില്‍ തന്നെ.
പ്രധാനമായും കോഴിക്കോട്,വയനാട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. ഹോട്ടല്‍, ഫ്ളാറ്റ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്.

Post A Comment: