ജലാശയങ്ങളില്‍ മാലിന്യം തള്ളിയാല്‍ ഇനി മൂന്നുവര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ.
തിരുവനന്തപുരം: ജലാശയങ്ങളില്‍ മാലിന്യം തള്ളിയാല്‍ ഇനി മൂന്നുവര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ. പുറമേ പിഴയും നല്‍കണം. പുഴയും തടാകങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജലാശയങ്ങള്‍ മലിനമാക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പുതിയ നിയമം കേരളത്തില്‍ ഉടന്‍ നടപ്പിലാക്കും. ജലവകുപ്പു തയാറാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ കരട് സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. നാളെ ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. നദീസംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയില്‍ ഐജി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികളും പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു ഹരിതകേരള മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാര്‍ഗരേഖ തയാറാക്കുന്നുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തദ്ദേശതലം മുതല്‍ സംസ്ഥാനതലം വരെ സാങ്കേതികസമിതികളും ഉടന്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നു ഹരിതകേരളം ഉപാധ്യക്ഷ ടി.എന്‍.സീമ പറഞ്ഞു.

Post A Comment: