സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് എംഎല്എ്മാര്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസ് നല്കിറയിരിക്കുന്നത്.അതേസമയം വ്യാഴാഴ്ച ദിനകരന്‍ വീണ്ടും ഗവര്ണനറെ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു


ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിക്കു പിന്തുണ പിന്വ ലിച്ച 18 എംഎല്എാമാര്ക്ക്  സ്പീക്കര്‍ പി. ധനപാല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചു. അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാവ് ടി.ടി.വി. ദിനകരനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു എംഎല്എവമാര്‍ ഗവര്ണുറെ കണ്ടത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് എംഎല്എ്മാര്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസ് നല്കിറയിരിക്കുന്നത്.അതേസമയം വ്യാഴാഴ്ച ദിനകരന്‍ വീണ്ടും ഗവര്ണനറെ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്തുണ പിന്വ്ലിച്ച എംഎല്എവമാരുടെ കത്തിന്മേറല്‍ നടപടി വേണമെന്നും ദിനകരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ദിനകരന്‍ പക്ഷത്തുള്ള എംഎല്എശമാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പിന്തുണ പിന്വനലിച്ചതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികള്‍ രൂക്ഷമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ വിശ്വാസവോട്ട് തേടണമെന്നു പ്രതിപക്ഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.


Post A Comment: