താൻ കുടിക്കാത്ത ഒരു സാധനം ഞാൻ എങ്ങിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരത്തെ പെപ്സികോയുടെ പരസ്യത്തിൽ നിന്നും ഇതേ നിലപാടോടെ കോലി പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു.



ന്യൂഡഹി: ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ പരസ്യത്തി അഭിനയിക്കാനുള്ള കോടികളുടെ വാഗ്ദാനം തള്ളി ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റ വിരാട് കോലി. ശീതളപാനീയത്തിന്റെ പരസ്യത്തി അഭിനയിക്കില്ലെന്നാണ് തന്റെ നിലപാടെന്ന് കോലി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റന് വ്യക്തമായ കാരണവുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങ താ കുടിക്കാറില്ല. ഫിറ്റ്നെസ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നയാളാണ് താനെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണക്രമത്തി ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. താ കുടിക്കാത്ത ഒരു സാധനം ഞാ എങ്ങിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരത്തെ പെപ്സികോയുടെ പരസ്യത്തി നിന്നും ഇതേ നിലപാടോടെ കോലി പിവാങ്ങിയിരുന്നു. കായികതാരങ്ങ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാ മത്സരിക്കുമ്പോ അതി നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് കോലിയുടെ സമീപനം. അതേസമയം മറ്റുള്ളവ അഭിനയിക്കുന്നതി അഭിപ്രായം പറയാനില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. സഹതാരങ്ങക്ക് മുന്നി കോലി ഒരു മാതൃക മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുകയാണെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. ബാഡ്മിന്റ താരവും പരിശീലകനുമായിരുന്ന പുല്ലേല ഗോപീചന്ദും ഇത്തരത്തി നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റ കിരീടം നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗോപീചന്ദിന് വാഗ്ദ്ധാനവുമായി ശീതളപാനീയ കമ്പനിക സമീപിച്ചത്. എന്നാ താ കുടിക്കാത്ത സാധനത്തിന്റെ പരസ്യത്തി അഭിനയിക്കില്ലെന്നും കായികതാരങ്ങ ശീതളപാനീയം കുടിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും ഗോപീചന്ദ് നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.


Post A Comment: