സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റുകാരായ ജാക്വിസ് ദുബോഷെ, അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജൊവോകിം ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാര്‍ഡ് ഹെന്റേര്‍സണ്‍ എന്നിവരാണ് രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പങ്കിട്ടത്.


ഈ വര്‍ഷത്തെ രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റുകാരായ ജാക്വിസ് ദുബോഷെ, അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജൊവോകിം ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാര്‍ഡ് ഹെന്റേര്‍സണ്‍ എന്നിവരാണ് രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പങ്കിട്ടത്. ജൈവതന്മാത്രകളുടെ പകര്‍പ്പ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതവും നൂതനവുമായ സംവിധാനം ( a technique to produce images of the molecules of life frozen in time) വികസിപ്പിച്ചതിനാണ് പുരസ്‌കാരം.

Post A Comment: