സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് കൂടികൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് കൂടി. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 22,080 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് പവന്‍റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 2,760 രൂപയിലെത്തി. ഈ മാസം ആദ്യമായാണ് വില വര്‍ധിക്കുന്നത്.

Post A Comment: