പാചക വാതക വില കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചുദില്ലി: പാചക വാതക വില കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന് 49 രൂപയും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള (19 കിലോ ഗ്രാം) 76 രൂപയുമാണ് കൂട്ടിയത്.

Post A Comment: