കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തോൽവിക്ക് പാലക്കാടിനു മറുപടി നൽകി, സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കായികമേള കിരീടം എറണാകുളം ജില്ലക്ക് കോതമംഗലം മാർ ബേസിലാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം പോയിന്റ് നേടിയത്

കോട്ടയം: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തോൽവിക്ക് പാലക്കാടിനു മറുപടി നൽകി, സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കായികമേള കിരീടം എറണാകുളം ജില്ലക്ക് കോതമംഗലം മാ ബേസിലാണ് സ്കൂളുകളി ഏറ്റവുമധികം പോയിന്റ് നേടിയത്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തി പാലക്കാട് രണ്ടാമതെത്തിയെങ്കിലും സ്കൂളുകളി ആ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാ അവക്കായില്ല. കോഴിക്കോട് പുല്ലൂരാംപാറ സെന്റ് ജോസഫ്സ് ആണ് രണ്ടാമതെത്തിയത്.  അതേസമയം, സീനിയ പെകുട്ടികളുടെ 4X400 മീറ്റ‌ റിലേയി പാലക്കാട് സ്വണം നേടി. എറണകുളത്തിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. സീനിയ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ 4X400 മീറ്റ‌ റിലേയി തിരുവനന്തപുരത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. അതിനിടെ, സീനിയര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ 200 മീറ്ററില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ കോഴിക്കോടിന്റെ അപര്‍ണ റോയി ട്രിപ്പിള്‍ സ്വര്‍ണനേട്ടം കൈവരിച്ചു. ജൂനിയര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ തൃശൂരിന്റെ ആന്‍സി സോജന്‍ സ്പ്രിന്റ് ഡബിളും കരസ്ഥമാക്കി. സീനിയര്‍ പെകുട്ടികളുടെ ഹൈജംപി സ്വണം നേടിയ പാലക്കാടിന്റെ എം. ജിഷ്ന. റെക്കോഡ് നേട്ടത്തോടെയാണ് ജിഷ്നയുടെ സ്വണനേട്ടം. ചിത്രം സമീ എ. ഹമീദ് സീനിയര്‍ പെകുട്ടികളുടെ ഹൈജംപി സ്വണം നേടിയ പാലക്കാടിന്റെ എം. ജിഷ്ന. റെക്കോഡ് നേട്ടത്തോടെയാണ് ജിഷ്നയുടെ സ്വണനേട്ടം. ചിത്രം: സമീ എ. ഹമീദ്സീനിയര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളില്‍ പാലക്കാടിന്റെ ടി.പി. അമലും ജൂനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സി. അഭിനവുമാണ് ജേതാക്കള്‍.Post A Comment: