പാസ്പോര്‍ട്ട് അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്‍റെ വെരിഫിക്കേഷനുംതിരുവനന്തപുരം: പാസ്പോര്‍ട്ട് അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്‍റെ വെരിഫിക്കേഷനും. അബ്കാരി, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇനി മുതല്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുക. പോലീസ് തന്നെയാകും വേരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുക. നിലവില്‍ പാസ്പോര്‍ട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ പോലീസ് കേസുകളുണ്ടോയെന്ന് മാത്രമാണ് പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എക്സൈസിന്‍റെ പരിശോധനകൂടി നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്.

Post A Comment: