എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂർ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബസുകൾ തടഞ്ഞു.


വെള്ളിയാഴ്ച്ച തൃശ്ശൂ കുന്നംകുളം മേഖലകളി സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മിന്ന പണിമുടക്കി പ്രതിഷേധിച്ച് എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂരില്‍ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തി ബസുക തടഞ്ഞു.


Post A Comment: