കണ്ണൂര്‍ പാനൂരില്‍ നാളെ ഹര്‍ത്താല്‍


കണ്ണൂര്‍ പാനൂരില്‍ നാളെ ഹര്‍ത്താല്‍. ആര്‍ എസ് എസ് ആക്രമണത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ്  പാനൂരില്‍ സിപിഎം ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Post A Comment: