കേരളത്തില്‍ റേഷനരി ഒഴികെ എല്ലാ അരിയിനങ്ങള്‍ക്കും അഞ്ച് ശതമാനം ജി.എസ്.ടി. ചുമത്തിത്തുടങ്ങി
കേരളത്തില്‍ റേഷനരി ഒഴികെ എല്ലാ അരിയിനങ്ങള്‍ക്കും അഞ്ച് ശതമാനം ജി.എസ്.ടി. ചുമത്തിത്തുടങ്ങി. ബ്രാന്‍ഡ് പേരുള്ള എല്ലാ ധാന്യങ്ങള്‍ക്കും ജി.എസ്.ടി. ബാധകമാണെന്ന ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് നടപടി. ജി.എസ്.ടി. ചുമത്തുന്നതോടെ അരിവിലയില്‍ കിലോഗ്രാമിന് ശരാശരി രണ്ടരരൂപയുടെ വര്‍ധനയുണ്ടാകും. ഇതോടെ അരിക്ക് മലയാളി വര്‍ഷം 600 കോടിയോളം രൂപ അധികമായി നല്‍കേണ്ടിവരും. മുന്‍പ് രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ബ്രാന്‍ഡുകളിലുള്ള ധാന്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ജി.എസ്.ടി. ബാധകം. ചാക്കിലോ പായ്ക്കറ്റുകളിലോ ആക്കി കമ്പനിയുടേതോ മില്ലുകളുടേതോ പേരോ ചിഹ്നമോ ഉള്ള എല്ലാ അരിയും ബ്രാന്‍ഡഡ് ആയി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് ജി.എസ്.ടി. വകുപ്പ് പറയുന്നത്. അതുപ്രകാരം കേരളത്തില്‍ പൊതുവിപണിയിലെത്തുന്ന അരിയെല്ലാം ബ്രാന്‍ഡഡ് ആണ്. എല്ലാറ്റിനും അഞ്ച് ശതമാനം നികുതിയും ബാധകമാക്കും.

Post A Comment: