ഓപ്പൺ പേജ് പത്രത്തിന്റെ സാരഥി സഖാർ നോ- 55 അന്തരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.

ഓപ്പൺ പേജ് പത്രത്തിന്റെ സാരഥി സുഖാർ നോ- 55 അന്തരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.
മൃദദേഹം ഇപ്പോൾ കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ '
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 ന് വടക്കേക്കാട് പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഖബറടക്കം നടത്തും

Post A Comment: