യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസും എ.ഐ.വൈ.എഫും തമ്മില്‍ സംഘർഷം നടന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ത്താൽ.

കരുനാഗപ്പള്ളി: കരുനാഗപ്പള്ളിയി ഇന്ന് ത്താല്‍. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസും ..വൈ.എഫും തമ്മില്‍ സംഘഷം നടന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ത്താ
യു.ഡി.എഫിന്‍റെ ബോഡുക..വൈ.എഫ് നശിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മി സംഘഷമുണ്ടായത്.


Post A Comment: