സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല.
കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 80 രൂപ ബുധനാഴ്ച വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. പവന് 22,200 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,775 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.

Post A Comment: