മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങളെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംടി രമേശ്

കൊച്ചി മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമശങ്ങളെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറ സെക്രട്ടറി എംടി രമേശ്. അതിനാ തോമസ് ചാണ്ടിയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രാജി വയ്ക്കേണ്ടത്. ഹൈക്കോടതി സക്കാരിനെ വേമ്പനാട്ട് കായലി മുക്കി കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ സക്കാരിന് ഇനി തുടരാ അവകാശമില്ല. നാണവും മാനവുമുണ്ടെങ്കിക്കാ രാജി വയ്ക്കണമെന്നും രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു
മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗം സക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയി പോയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ്. തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാ ഇടത് മുന്നണി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. നടപടിയെടുക്കാതെ മന്ത്രിയെ കോടതിയി പോകാ അനുവദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇത്രയും നാണം കെട്ട ഒരു സക്കാ സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ സംസാരിക്കാ പോലും ഭയക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മലയാളികക്ക് അപമാനമാണ് രമേശ് കൂട്ടിച്ചേത്തു. 

Post A Comment: