ഇന്ത്യയുടെ മാനുഷി ചില്ലറാണ് ചൈനയിൽ നടന്ന മിസ് വേൾഡ് പോരാട്ടത്തിൽ 108 സുന്ദരിമാരെ പിന്തള്ളി ഒന്നാമതെത്തിയത്

സാന്യ സിറ്റി (ചൈന) പതിനേഴു വഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകസുന്ദരിപ്പട്ടം. ഇന്ത്യയുടെ മാനുഷി ചില്ലറാണ് ചൈനയി നടന്ന മിസ് വേഡ് പോരാട്ടത്തി 108 സുന്ദരിമാരെ പിന്തള്ളി ഒന്നാമതെത്തിയത്. 2000ത്തി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയാണ് ഇതിനു മുപ് ലോകസുന്ദരിപ്പട്ടം ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിച്ചത്.
ഹരിയാന സ്വദേശിയായ മാനുഷി മെഡിക്ക വിദ്യാഥിയാണ്. മത്സരത്തി ബ്യൂട്ടി വിത്ത് എ പപ്പസ്ടൈറ്റിലും മാനുഷി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ചാലഞ്ചിലും ഈ ഇരുപതുകാരി  വിജയം കണ്ടു.

മിസ് മെക്സിക്കോയാണ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ്. മിസ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെക്കഡ് റണ്ണറപ്പായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജൂണി നടന്ന ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യയി കിരീടം  സ്വന്തമാക്കിയാണ് ലോകസുന്ദരിപ്പട്ടത്തിനായി മാനുഷി യോഗ്യത നേടിയത്

Post A Comment: