നിലവില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ബിറ്റ്കോയിന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വാണാക്രൈ പോലുള്ള റാന്‍സംവെയര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കമ്ബ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റയെ എന്‍ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഈ ഡാറ്റ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഡീക്രിപ്ഷന്‍ കീ ലഭിക്കുന്നതിനായി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണ് നിലവില്‍ ഹാക്കറന്മാരുടെ രീതി. പണം അടയ്ക്കേണ്ടത് ബിറ്റ് കോയിന്‍ രീതിയിലാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത .
നിലവില്‍ ഏതാണ്ട് ഒന്നരലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്തതാണ് ഒരു ബിറ്റ് കോയിന്റെ വില അതായത് പുതിയതായി മാരുതി പുറത്തിറക്കിയ 7.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിസയര്‍ കാര്‍ വാങ്ങാന്‍ വെറും അഞ്ച് ബിറ്റ്കോയിനുകള്‍ മാത്രം മതി എന്നര്‍ത്ഥം. മറ്റു ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബിറ്റ് കോയിന്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൈമാറ്റം അജ്ഞാതനായി തുടരാന്‍ രണ്ടു ഇടപാടുകാരെയും സഹായിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു യാഥാര്‍ഥ്യം.
ഹാക്കിങ് നടത്തിയവരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്ത വിധത്തില്‍ പണം കൈമാറ്റം നടത്തനാണ് ബിറ്റ് കോയിന്‍ വഴി ഇവര്‍ മോചനദ്രവ്യം അഥവാ റാന്‍സം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കറന്‍സി, ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളെപ്പോലെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് ബിറ്റ് കോയിന്‍ ഇടപാടിനെ കൂടുതല്‍ രഹസ്യസ്വഭാവം ഉള്ളതാക്കുന്നു.
ഇന്റെര്‍നെറ്റിന് ബിറ്റ് കോയിനുകള്‍ സമ്ബാദിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിറ്റ് മൈനിങ്. നിലവില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ബിറ്റ്കോയിന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.


Post A Comment: