പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവുണ്ടായി. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച പവന് 120 രൂപ വര്‍ധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില താഴ്ന്നത്. പവന് 21,800 രൂപയാണ് വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,725 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 

Post A Comment: