പവന് 21,880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 2,735 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന വിലവര്‍ദ്ധനവ് ഇന്നും തുടര്‍ന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. പവന് 21,880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 2,735 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെയും പവന് 80 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ 31 ഗ്രാമിന്‍റെ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,314 ഡോളറാണ് നിരക്ക്.

Post A Comment: