മൂടല്‍ മഞ്ഞിനെ തുടര്‍ന്നു ഡല്‍ഹിയില്‍ 18 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി.


ദില്ലി: മൂടല്‍ മഞ്ഞിനെ തുടര്‍ന്നു ഡല്‍ഹിയില്‍ 18 ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി. മഞ്ഞിനെ തുടര്‍ന്നു കാഴ്ച അവ്യക്തമായതാണ് ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ കാരണം. 50 സര്‍വീസുകളാണ് ഇതുമൂലം വൈകുന്നത്. എട്ട് സര്‍വീസുകള്‍ പുനക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഡല്‍ഹിയിയല്‍ മൂടല്‍ മഞ്ഞിനെ തുടര്‍ന്നു വ്യോമ-റെയില്‍ ഗതാഗതങ്ങള്‍ താറുമാറായിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍കൂടി അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ മെട്രോളജിക്കല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍വീസുകളെയും മൂടല്‍ മഞ്ഞ് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.

Post A Comment: