ഏറ്റവുമധികം വ്യാജ നോട്ടുകള്‍ ഇറങ്ങിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംസ്ഥാനത്താണ്.
ദില്ലി: 2000 രൂപയുടെ കള്ള നോട്ടുകള്‍ ഏറ്റവുമധികം പുറത്തിറങ്ങിയത് ഗുജറാത്തില്‍. ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏറ്റവുമധികം വ്യാജ നോട്ടുകള്‍ ഇറങ്ങിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംസ്ഥാനത്താണ്. ഈ പട്ടികയില്‍ കേരളത്തിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. 2016 നവംബര്‍ 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകളുടെ 2648 വ്യാജ നോട്ടുകളാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചത്. 2017 നവംബര്‍ അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഏറ്റവുമധികം കള്ളനോട്ടുകള്‍ പിടിച്ച ഗുജറാത്തില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 1300 നോട്ടുകളും ഈ വര്‍ഷം 5097 നോട്ടുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവുമധികം കള്ളനോട്ടുകള്‍ പിടിച്ചത് മിസോറാമില്‍ നിന്നുമാണ്. തൊട്ടു പിന്നാലെ യുപി, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. തെലങ്കാന, പഞ്ചാബ്, ഡല്‍ഹി, കര്‍ണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കള്ളനോട്ടുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം ആകെ 18.80 കോടി രൂപയുടെ കള്ള നോട്ടുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

Post A Comment: