പേരു പഴയതാക്കുന്നതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിനൊപ്പം നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും മാറുകയാണെന്നാണ് സൂചന.

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പേര് വീണ്ടും മാറ്റുന്നു. ശ്രീ ധര്‍മ്മശാസ്ത ക്ഷേത്രമെന്ന പഴയപേര് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം. കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാത്താണ് ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പേര് ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രമെന്നാക്കി മാറ്റിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച്‌ തീരുമാനം നാളെ ചേരുന്ന തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിലുണ്ടാകും.
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ പത്തിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പേര് മാറ്റി ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്നാക്കി മാറ്റിയതായി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിലുള്ള കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വാദം ഖണ്ഡിക്കാനാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പേര് മുമ്പ് മാറ്റിയത്.
എല്ലായിടത്തുമുള്ള ധര്‍മ്മശാസ്ത ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദനീയമാണ്. എന്നാല്‍ അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇതുമാത്രമേയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമല്ല എന്ന നിലപാടിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ വീണ്ടും പേരു പഴയതാക്കുന്നതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിനൊപ്പം നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും മാറുകയാണെന്നാണ് സൂചന.


Post A Comment: