ഇന്ധനവില വര്ധവനയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിഎംഎസ് ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്നത്തെ വാഹന പണിമുടക്കിൽ മാറ്റമില്ല

തിരുവനന്തപുരം : ഇന്ധനവില വര്ധവനയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിഎംഎസ് ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്നത്തെ വാഹന പണിമുടക്കി മാറ്റമില്ല. സമരം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കെഎസ്ആര്ടി്സിയിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ചയ നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അതേസമയം, നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങ തടയില്ലെന്ന് സമരക്കാ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാവിലെ ആറുമുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് പണിമുടക്ക്. പണിമുടക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തി സര്വുകലാശാലാ പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിയെങ്കിലും പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകള്‍ മുടക്കമില്ലാതെ നടക്കും. ടാക്സികള്ക്ക്  പുറമെ സ്വകാര്യബസുകളും കെഎസ്ആര്ടിുസി ബസുകളും പണിമുടക്കുന്നതോടെ പൊതുഗതാഗതം സ്തംഭിക്കും. ഒാട്ടോ ടാക്സികള്ക്ക്  പുറമെ ചരക്കുലോറികളും സ്വകാര്യബസുകളും പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുക്കും. കെഎസ്ആര്ടിുസിയിലെ ബിഎംഎസ് ഒഴിച്ചുള്ള യൂണിയനുകളെല്ലാം സമരത്തിനുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളെ തടയില്ലെന്ന് സമരസമിതി അറിയിച്ചു.
പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പൂര്ണിമായും മുടങ്ങുന്നത് സര്ക്കാിര്‍ ഒാഫിസുകളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവര്ത്താനത്തെ ബാധിക്കും. സ്പെയര്‍ പാട്സുകള്‍ വില്ക്കു ന്ന കടകള്‍, വര്ക്ക്ക ഷോപ്പുകള്‍ എന്നിവയും അടച്ചിടും. എംജി സവകലാശാല ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. ആരോഗ്യ സര്വനകലാശാലയും ഇന്നത്തെ എഴുത്തു പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി. എന്നാല്‍ പിഎസ്സിത പരീക്ഷകള്ക്ക്  മാറ്റമില്ല.
കെഎസ്ആര്ടികസിയില്‍ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ജീവനക്കാര്ക്ക്ങ അവധി നല്കകരുതെന്നും പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തോടെ പരാമവധി സര്വീഷസുകള്‍ നടത്തണമെന്നും എംഡി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്


Post A Comment: