കടവന്ത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ എ എസ് ഐ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽകൊച്ചി: കടവന്ത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷ വളപ്പി എ എസ് ഐ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയി. എ എസ് ഐ തോമസ് ആണ് മരിച്ചത്. പി എം തോമസ് പ്രതിയായ വിജിലസ് കേസിന്‍റെ വിചാരണ ഇന്ന് തുടങ്ങാനിരിക്കെ ആണ് സംഭവം. മുളവുകാട് സ്വദേശിയാണ് മരിച്ച തോമസ്.

Post A Comment: