സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും വേണ്ട കലാകാരന്‍റെ ആത്മാവിഷ്‌കാരണം മാത്രമാണ് സിനിമ എന്ന് ബുദ്ധിജീവി നാട്യം നടത്തുന്ന ചില പുതു കാല സിനിമാ സംവിധായകർക്ക് സിനിമ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എങ്കിലും സാധ്യമാകും എന്നതിന്‍റെ ഉദാഹരണമായി ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്നതാണ്'അമ്മ പുറത്ത് പോകുമ്പോ ശീലാബതിയുടെ കട്ടിലി ഒരു അരിവാ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് . നട കുഞ്ചാക്കോ ബോബ ശീലാബതിയെയും അമ്മയെയും കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു .

സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും വേണ്ട കലാകാരന്‍റെ ആത്മാവിഷ്‌കാരണം മാത്രമാണ് സിനിമ എന്ന് ബുദ്ധിജീവി നാട്യം നടത്തുന്ന ചില പുതു കാല സിനിമാ സംവിധായകക്ക് സിനിമ കൊണ്ട് സമൂഹത്തി ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങ എങ്കിലും സാധ്യമാകും എന്നതിന്‍റെ ഉദാഹരണമായി ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്നതാണ്


ശീലാബതി മരിച്ചു . 
ഇന്ന് രാവിലെ നിസാം റാവുത്ത വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് . 
ശീലാബതി ആയിരുന്നു കാസഗോട്ടെ എഡോസഫാ വിഷയത്തിന്റ്റെ ഇരകളുടെ തീവ്രമായ ചിത്രങ്ങളി ഒന്ന് . ചെറുപ്പത്തി സ്‌കൂളി പോകുമ്പോ ആകാശത്തു കൂടി പറന്നു പോകുന്ന വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷിയെ നോക്കിയതാണ് ശീലാബതി . വലിയ ചിറകുള്ള ആ പക്ഷി കശുമാവുകക്ക് മേ തളിച്ച എഡോസഫാ ശീലാബതിയുടെ മേലും വീണു പല തവണ . പിന്നീട് ശീലാബതി കിടപ്പിലായി . 
കട്ടിലി നിന്നും എണീക്കാ കഴിയാത്ത വിധം ശരീരം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെയുള്ള കിടപ്പ് . 
ശീലാബതിയുടെ പ്രായമായ 'അമ്മ മാത്രം വീട്ടി
ശീലാബതിയുടെ ദയനീയമായ ഈ ചിത്രം മധുരാജിന്‍റെ ഫോട്ടോയിലൂടെ പുറം ലോകത്തെത്തി .. എഡോസഫാ വിഷയത്തി ഏറ്റവും കൂടുത ആളുക കണ്ട ചിത്രങ്ങളി ഒന്ന് നിലത്തെ ചെറിയ പായയി കിടന്ന ശീലാബതിക്ക് ഒരു കട്ടി വാങ്ങി നകിയത് അംബികാസുത മാങ്ങാട് മാഷാണ് . 
പിന്നീട് ഡി വൈ എഫ് ഐ ശീലാബതിക്ക് മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ കിടക്കാ ഒരു ചെറിയ വീട് പണിതു കൊടുത്തു .. 'അമ്മ പുറത്ത് പോകുമ്പോ ശീലാബതിയുടെ കട്ടിലി ഒരു അരിവാ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് . 
ആ അരിവാ എടുക്കുവാ ശീലാബതിക്ക് സാധിക്കില്ല . എങ്കിലും താ ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാമ്പോ മറ്റോ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് വന്നാ ആ അരിവാ മകക്ക് ഒരു ആത്മബലം നകും എന്നതായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ വിശ്വാസം . ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കി ആ വൃദ്ധയായ അമ്മ കിടക്കയി നിന്നും അനങ്ങാ പോലും സാധിക്കാത്ത മകളെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആ വീട്ടിലെ കിടക്കയി ഉപേക്ഷിച്ചു പുറത്തേക്ക് പണിയെടുക്കാ പോയെ പറ്റൂ . ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിനായി മകക്ക് ഒരു കൂട്ടായി അവ ആ അരിവാ ശീലാബതിയുടെ കിടക്കയി വെക്കും . തല മാത്രം അനക്കാ കഴിയുന്ന കിടക്കയി അനാദിയായ വര്ഷങ്ങളോളം കിടക്കുന്ന ശീലാബതി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കീടനാശിനി വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിലെ ചലിക്കുന്ന ചിത്രമായി മാറി ....
വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ശീലാബതിയുടെ വീട്ടി
ചിലവഴിച്ച ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കാ സാധിക്കില്ല .ചിത്രീകരണം ഇടയ്ക്കിടെ നിത്തേണ്ടി വന്നു . നട കുഞ്ചാക്കോ ബോബ ശീലാബതിയെയും അമ്മയെയും കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു . ചാക്കോച്ചന്‍റെ കരച്ചി കാരണം ഷൂട്ടിങ് ഇടയ്ക്കിടെ നിത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നു . സിനിമയിലെ ശീലാബതിയുമൊത്തുള്ള രംഗത്തി ചാക്കോച്ച കരയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിലില്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ കരച്ചി ആണ് ഞാ അവിടെ കട്ട് പറഞ്ഞില്ല ആ രംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയതുമില്ല . 
വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികളി ആ ആത്മാത്ഥമായ കരച്ചി നിങ്ങക്ക് കാണാം .ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് ചാക്കോച്ച ഒരു വിധത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചു വരുമോഴേയ്ക്കും മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവത്തക ഓരോരുത്തരായി കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു . 
സിനിമയ്ക്കപ്പുറം നടന്മാരും സാങ്കേതിക പ്രവത്തകരും മനുഷ്യ കൂടിയാണല്ലോ ... 
ഷൂട്ടിങ് തീന്നപ്പോ കുഞ്ചാക്കോ ബോബ ശീലാബതിയുടെ അമ്മയുടെ കാലി വീണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു . 
പിന്നീട് ഞങ്ങ ഉടലിനേക്കാളും വലിയ തലയുള്ള ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും അറിയാത്ത അഭിലാഷും , വലിയ തലയുള്ള സന്ദര്ശകരോട് കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി സംസാരിക്കുന്ന ബാദ്ഷാ , നിലത്തു കൂടി ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന സൗമ്യയും അരു കുമാറും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ദയനീയ ദൃശ്യങ്ങ ക്യാമറയി പകത്തി . അഭിലാഷ് കുറച്ചു മാസങ്ങക്ക് മുപ് മരിച്ചു പോയി ..ഇപ്പോ ശീലാബതിയും ....വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷിക സിനിമയാണ് ഇതേപോലെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങക്ക് ആശ്രയം എന്ന നിലയി സ്നേഹ വീട് എന്ന ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത് . അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ ചേട്ട , അമ്പലത്തറ മുനീസ , അംബികാസുത മാഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തി തുടങ്ങിയ സ്നേഹ വീടിന്റെ ആദ്യ മൂലധനം വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷികളുടെ നിമാതാവ് ഡോക്ട . എ .കെ . പിള്ള നകിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു . പിന്നീട് കുഞ്ചാക്കോ ബോബ , സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവരുടെ സഹായങ്ങ ഉണ്ടായി .ഒട്ടേറെ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം ലഭിച്ചു . 
ഇപ്പോ സ്നേഹവീടിന് സ്വന്തമായി സ്ഥലവും വീടും ആയി . വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷിക സിനിമ കണ്ടതിനു ശേഷം കേന്ദ്ര മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റ്റെ അനുകൂലമായ ഇടപെടലുക ഉണ്ടായി .. 
ഇപ്പോ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷിക ജേണലിസം വിദ്യാത്ഥികക്കും എം എ ഇംഗ്ളീഷ് വിദ്യാത്ഥികക്കും പഠനത്തിനായി ഉണ്ട് . കൂടുത കുട്ടിക ഈ വിഷയം അറിയുന്നു പഠിക്കുന്നു .. 
(സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും വേണ്ട കലാകാരന്‍റെ ആത്മാവിഷ്‌കാരണം മാത്രമാണ് സിനിമ എന്ന് ബുദ്ധിജീവി നാട്യം നടത്തുന്ന ചില പുതു കാല സിനിമാ സംവിധായകക്ക് സിനിമ കൊണ്ട് സമൂഹത്തി ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങ എങ്കിലും സാധ്യമാകും എന്നതിന്‍റെ ഉദാഹരണമായി ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്നതാണ് )...
ഏതായാലും ഇനി ശീലാബതി ഇല്ല .. പക്ഷെ ശീലാബതി തന്റെ നേ
ത്ത സ്വരത്തി തുളു കലന്ന മലയാളത്തി തന്റെ അനുഭവങ്ങ പറഞ്ഞത് വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷിക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .. ആ നേത്ത സ്വരം സിനിമയുള്ള കാലത്തോളം ശക്തമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ..ഒരു ഭരണ കൂടം എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ജനതയെ വിഷത്തി മുക്കിക്കൊന്നത് എന്ന് ...എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളോടും നഷ്ട പരിഹാരത്തോടും പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും പുറം തിരിഞ്ഞു നിത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ....ഇപ്പോഴും പാതി മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നീതി തേടി കാസഗോട്ട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരം വരെ അവക്കെന്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് .. ഭരണകൂടത്തിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റുകക്ക് മുപി തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രദശന വസ്തുക്കളാക്കി പൊരി വെയിലി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് എന്നത് ....സിനിമയി സൗമ്യയുടേയും അരു കുമാറിന്റെയും അമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എന്റ്റെ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യും ...? ഒരു നിമിഷത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്കു ശേഷം അവ തന്നെ അതിനു മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട് ..അവരെയും ഞാ എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകും അല്ലാതെ ഞാ എന്ത് ചെയ്യാ .....അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ 'അമ്മ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ..ക്യാമറ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാ ആ നോട്ടം ഹോഡ് ചെയ്ത് സിനിമയി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് .. ആ നോട്ടത്തിലെ തീക്ഷ്ണത ഏത് ഭരണകൂടത്തെയും പൊള്ളിക്കും , ശാസ്ത്രവാദികളുടെ ഏത് മുട്ടാപ്പോക്കിനെയും ശാസ്ത്ര വാദത്തെയും തീയിലെറിയും ... നിസ്സഹായരായ നിരാലംബരായ കുറെ ഏറെ ആളുകളുടെ നോട്ടങ്ങളും ചിരിയും കരച്ചിലുമാണ് കാസഗോട്ടെ എഡോസഫാ വിഷയം .. അതിലെ ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ ഒരു ദൃശ്യം ആയിരുന്നു കട്ടിലി ശരീരം അനക്കാ സാധിക്കാതെ കിടന്ന ശീലാബതി..ഇനി ശീലാബതി ഇല്ല അവരുടെ നേത്ത ശബ്ദവും ചിരിക്കുന്ന മുഖവും പക്ഷെ മരിക്കുന്നില്ല ..അത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യമെന്റ്റ് ആണ് .. 
അത് കേരളത്തിലെ നിസ്സഹായമായ ഒരു ജനതയുടെ വലിയൊരു സമര ചരിത്രത്തിന്‍റെ മുഖമാണ് ..അതവിടെ ഉണ്ടാകും ...
എന്നും മായാതെ.

Post A Comment: