സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ വിപണി മുന്നേറുന്നു


കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ വിപണി മുന്നേറുന്നു. ഇത് രണ്ടാം ദിവസമാണ് വില മാറാതെ തന്നെ വിപണി മുന്നേറുന്നത്. പവന് 22,480 രൂപയിലും, ഗ്രാമിന് 2,810 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.

Post A Comment: