കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ് സുനില്‍ കുമാര്‍ നിയമസഭയിലാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചക്കയെ ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Post A Comment: