മലപ്പുറം തൃശൂർ- കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിൽ പാലച്ചിറമാടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് മറിഞ്ഞു ഒരാൾ മരിച്ചു. 40പേർക്ക്
മലപ്പുറം: തൃശൂ- കോഴിക്കോട് ദേശീയപാത കോട്ടക്കലിനടുത്ത് പാലച്ചിറമാടി സ്വകാര്യ ബസ് മറിഞ്ഞു ഒരാ മരിക്കുകയും നാപതിലേറെ;പേക്ക് പരിക്കേക്കുകയും ചെയ്തു. വളാഞ്ചേരി സ്വദ്വേശിനി പ്രഭാവതി (57) ആണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് നിന്നും തൃശൂക്ക് വരികയായിരുന്ന വിനായക എന്ന ബസ് ആണ് അപകടത്തിപ്പെട്ടത്. അപകടത്തെ തുടന്ന് തൃശൂ- കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയി ഏറെ നേരം ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായി

Post A Comment: